Opłaty za moje usługi księgowe każdorazowo ustalane są indywidualnie z klientem.

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Copyright © 2014 Timber HTML Template. All Rights Reserved.